viec lam 24h - Thiết kế website giới thiệu các tour du lịch tại Việt Nam

Status
Not open for further replies.
#1
Mô tả dự án

Ngày bắt ðầu: 25/4
Ngày kết thúc:9/5

Các bạn gửi báo giá tự do, mình sẽ chọn Ngýời làm nào có báo giá hợp lý nhất.

- Giao diện ðõn giản, hiện ðại

- Thành viên ðãng ký, ðãng thông tin tour du lịch miến phí

- Ngýời dùng tìm kiếm tour dễ dàng, book tour trực tuyến

- Quản trị site: quản lý, verify thành viên, tour du lịch trýớc khi public, nhận % từ mỗi tour ðýợc book
=> Chi tiết sẽ trao ðỗi kỹ hõn khi nhân ðýợc báo giá.

Hình thức làm việc: Tự do, online
Ngành nghề làm việc: lập trình website, thiết kế website

Bạn nào làm ðýợc thì báo giá tại ðây http://kiemvieclam.vn/project/view/2309-Thiet-ke-website-gioi-thieu-cac-tour-du-lich-tai-Viet-Nam
 
Status
Not open for further replies.