viec lam 24h- Lấy source web 1top.vn hoặc sửa source có sẵn

Status
Not open for further replies.
#1
Mô tả dự án
Ngày bắt ðầu: 11/4
Kết thúc báo giá: 14/4

- Cần source website 1top.vn về cả giao diện và các chức nãng.
Hoặc,
- S ẽ cung cấp cho bạn một số source web groupon ðể bạn code bổ sung những chức nãng còn thiếu và sửa chữa ðể tạo ra 1top.vn mới.
- Ngân sách : 100000

Hình thức làm việc : Online, từ xa, tại nhà
Ngành nghề liên quan: Lập trình website, thiết kế website

Bạn nào làm ðýợc thì vô gửi báo giá nhé http://kiemvieclam.vn/project/view/2288-Lay-source-web-1topvn-hoac-sua-source-co-san
 
Status
Not open for further replies.