viec lam 24h - Cộng tác viên bán tranh thêu trên cả nýớc

Status
Not open for further replies.
#1
Mô tả dự án

Ngày bắt ðầu:8/4
Ngày kết thúc:22/4

- Cần tìm ngýời hợp tác bán tranh thêu

+ Bạn nào có thời gian online tại nhà, có thời gian tự do

- Lýõng theo chiết khấu bạn bán ðýợc.

Hình thức làm việc: Tại nhà, online
Ngành nghề liên quan: Chiến Lýợc Marketing, Phone Marketing, Online Marketing
Ngân sách: 1000000

Bạn nào quan tâm thông tin chi tiết tại ðây http://kiemvieclam.vn/project/view/2285-Cong-tac-vien-ban-tranh-theu-tren-ca-nuoc
 
Status
Not open for further replies.