viec lam 24h - cần ngýời Post bài forum, mạng xã hội

Status
Not open for further replies.
#1
Mô tả dự án
Ngày bắt ðầu: 19/4
Ngày kết thúc: 3/5

Cần một bạn có nhiều thời gian online vào các giờ:

Sáng: 8 - 9h30, 11h - 12h
Chiều: 13h15 - 14h, 16h - 17h

- Công việc post bài lên các forum, mạng xã hội lớn
- Biết Tạo fanpage, blog,....ðể quảng cáo cho cõ sở cung cấp thủy sản
- Các bạn sẽ phải báo cáo công việc cuối ngày bằng cách: Gửi link bài mà các bạn ðã post ....
- Ngân sách: 1000000

Hình thức làm việc: Online, từ xa, tại nhà
Ngành nghề liên quan: Quảng Cáo, E-books & Blogs, Viết Bài Theo Yêu Cầu, Chiến Lýợc Marketing, Online Marketing

Báo giá tại ðây các bạn nhé http://kiemvieclam.vn/project/view/2301-Post-bai-forum-mang-xa-hoi
 
#2
ông này thả link trong cm mà không thấy mod sử lý nhỉ ,lại là link một trang mmo nữa chứ ,mình thấy rule nó không cho phép mà nhỉ :)
 
Status
Not open for further replies.