viec lam 24h - Cần ngýời nhập liệu cho website

Status
Not open for further replies.
#1
Mô tả dự án
Ngày bắt ðầu: 6/5
Ngày kết thúc: 9/5

Cần một bạn chuyên nhập dữ liệu cho website làm trong vòng 5 ngày, mỗi ngày 4 tiếng

- Nhập sản phẩm và cập nhật tin tức cho web
- Ýu tiên Bạn nào có kinh nghiệm trong nhập liệu và quản lý công việc online nhé
- Thanh toán ngay khi công việc hoàn thành
- Ngân sách khống quá 3 trãm
- Báo giá mở trong 3 ngày

Hình thức làm việc : Tại nhà, online
Ngành nghề: nhập liệu website

Báo giá tại ðây nhé http://kiemvieclam.vn/project/view/2317-Can-nguoi-nhap-lieu-cho-website/1229

Kiemvieclam.vn là sàn ðấu giá việc làm trực tuyến - quản lý công việc từ xa của Ngýời thuê
 
Status
Not open for further replies.