Viec lam 24h - Biên tập viên nội dung web

Status
Not open for further replies.
#1
Viec lam 24h - Biên tập viên nội dung web?

Mô tả dự án
Ngày bắt ðầu:22/4
Ngày kết thúc:2/5

- Cần một bạn ðể cộng tác viết bài cho website nhằm quảng cáo sản phẩm của web

Yêu cầu:

- Có khả nãng viết bài, biên tập, phân tích và tổng hợp thông tin ðýa lên web.

- Ýu tiên bạn biết maketing nhằm tãng lýợng truy cập cho website

- Có kỹ nãng giao tiếp và kỹ nãng biên dịch.

Hình thức làm việc: Tại nhà, online
Ngân sách: 2 triệu

Báo giá theo bài http://kiemvieclam.vn/project/view/2305-Bien-tap-vien-noi-dung-web
 
Status
Not open for further replies.