viec lam 24h - app mobile, ứng dụng twitter cho NOKIA dòng S40

Status
Not open for further replies.
#1
app mobile - Ứn dụng Twitter cho NOKIA dòng S40

Mô tả dự án
Ngày bắt ðầu: 2/4
Ngày kết thúc: 15/4

Cần một ứng dụng nhỏ connect với twitter.com gồm 3 chức nãng.
- login
- list tweets
- post status, reply status
API do tiwtter.com cung cấp.
Ðóng gói thành file .jar ðể cài ðặt cho dòng máy S40.

Bạn nào quan tâm thì gửi báo giá tại ðây http://kiemvieclam.vn/project/view/2268-app-mobile-u-ng-du-ng-twitter
 
Status
Not open for further replies.