Share code tÃ*ch hợp nạp thẻ cÃ*o trá»±c tiếp trên web

Status
Not open for further replies.
#1
Thanh toán bằng thẻ cÃ*o Ä‘iện thoại hay thẻ cÃ*o game lÃ* hình thức thông dụng hiện nay của rất nhiá»u website cung cấp dịch vụ trá»±c tuyến.

Gamebank chÃ*nh thức cung cấp Open Webservice cho tất cả các khách hÃ*ng muốn tÃ*ch hợp tÃ*nh năng nạp thẻ cÃ*o tá»± Ä‘á»™ng vÃ*o website. Hãy tÃ*ch hợp Open Webservice mÃ* Gamebank cung cấp, website của bạn sẽ có thêm má»™t chức năng hữu dụng, giúp cho khách hÃ*ng nạp tiên tá»± Ä‘á»™ng vá»›i 5 loại thẻ cÃ*o thông dụng nhất tại Việt Nam: Mobifone, Vinaphone, Viettel, Gate,VTC VCcoin.


Äể tÃ*ch hợp quý khách tải TÃ*i liệu hÆ°á»›ng dẫn vÃ* code mẫu:

+ http://download.gamebank.vn/OpenService.rar
+ http://download.gamebank.vn/Huong_dan_tich_hop_Thanh_toan_GB.pdf

Chỉ vÃ*i thao tác Ä‘Æ¡n giản lÃ* website của bạn đã tÃ*ch hợp được chức năng nạp tiá»n bằng thẻ Ä‘iện thoại, an toÃ*n vÃ* nhanh chóng - tăng thêm uy tÃ*n vá»›i khách hÃ*ng. Trong quá trình cÃ*i đặt nếu bạn gặp khó khăn vui lòng liên hệ bá»™ pháº*n kỹ thuáº*t của Gamebank


YM: kythuat.gamebank
Email: kythuat@gamebank.vn
ÄT: 0966.915.901

LÆ°u ý: Các Ä‘Æ¡n vị tổ chức hoặc cá nhân tÃ*ch hợp hệ thống Open Service nạp thẻ Ä‘iện thoại của Gamebank hoÃ*n toÃ*n tá»± chịu trách nhiệm vá» pháp lý đối vá»›i các dịch vụ cung cấp cho ngÆ°á»i dùng. Nếu Gamebank phát hiện Ä‘Æ¡n vị nÃ*o vi phạm luáº*t pháp, hoặc có yêu cầu từ cÆ¡ quan chức năng, Gamebank có quyá»n chấm dứt việc cung cấp phÆ°Æ¡ng thức thanh toán bằng thẻ cÃ*o cho các Ä‘Æ¡n vị đó ngay láº*p tức.

Gamebank- Thanh toán trực tuyến
 
Status
Not open for further replies.