Cần coders CodeIgniter chuyên nghiệp cộng tác làm việc lâu dài

Status
Not open for further replies.
#1
Mô tả dự án

Ngày bắt ðầu: 28/7
Ngày kết thúc: 12/7

Do yêu cầu mở rộng công việc, chúng tôi ðang tìm kiếm các coders tài nãng cộng tác làm việc từ xa.

Yêu cầu:

- Có kinh nghiệm, hoàn thiện ít nhất 3 dự án sử dụng Php, CodeIgniter

- Sử dụng thành thạo Php, Mysql, HTML, Javascript, Css

- Làm việc chuyên nghiệp, khi có bất cứ vấn ðề gì cần pải trao ðổi ngay

- Báo cáo công việc hàng ngày theo ðúng kế hoạch


Quyền lợi:

- Có cõ hội làm việc từ xa lâu dài nếu bạn chứng minh ðýợc khả nãng

- Thanh toán công việc theo tiến ðộ, làm ðến ðâu thanh toán ðến ðó

Nếu bạn thấy mình là ngýời làm việc chuyên nghiệp hãy chứng minh với chúng tôi ðể có thể bắt ðầu công việc luôn ngay.

Ngân sách: 3 triệu
Hình thức làm việc: online

Báo giá tại ðây nhé http://kiemvieclam.vn/project/view/...r-chuyen-nghiep-cong-tac-lam-viec-lau-dai/332
 
Status
Not open for further replies.