5 cent cho mỗi bài post?

Status
Not open for further replies.
#42
chÃ*o các bạn ! không biết trang nÃ*y còn trả tiá»n không nhỉ ? vÃ* viết bằng tiếng việt thế nÃ*y thì có được trả tiá»n không ?MÃ* không hiểu tại sao diá»…n Ä‘Ã*n có vẻ vắng ngắt thế . Không có ai viết bÃ*i cả !!
 
Status
Not open for further replies.